Wat wij doen

we stellen de gebruiker centraal

Als advies- en projectmanagementbureau gespecialiseerd in de werkomgeving,
zorgen wij er voor dat de gebruiker centraal staat, zodat er een werkklimaat
ontstaat waarin zij optimaal kunnen presteren en waardoor de (facilitaire) organisatie
verder kan groeien.

Dit doen wij door facilitaire organisaties te adviseren bij huisvestingsvraagstukken
op zowel tactisch als strategisch niveau. Ook kunnen wij u ontzorgen door de totale
begeleiding van (her-)huisvestingsprojecten te verzorgen.

De focus ligt hierbij altijd op de behoefte en de tevredenheid van de eindgebruikers.

Advies

voor huisvesting en
organisatie

Advies
 • Huisvestingsadvies
 • Organisatie & proces (FM)
 • HNW - Anders werken
 • Exploitatieanalyse
 • Hospitality & beleving

Begeleiding

voor (her)huisvesting en
projecten

Begeleiding
 • Projectmanagement
 • Verhuismanagement
 • Implementatie
 • Programmamanagement

Beheer

voor uw
werkomgeving

Beheer
 • Interim Facility Management
 • Facilitair manager
 • Facilitair coördinator
 • Locatiebeheerder
 • Servicedeskcoördinator

Onze werkwijze

met bijbehorende activiteiten en producten
Idee Plan Creatie Voorbereiding Realisatie Nazorg

Idee

1

Activiteiten

 • Vaststellen projectdefinitie
 • Inventarisatie huisvestingsportefeuille
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Risicoanalyse

Producten

 • Initiatiedocument
 • Budgetraming

Plan

2

Activiteiten

 • Vaststellen scope
 • Oprichten projectorganisatie
 • Opstellen planning en kritiek pad

Producten

 • Plan van aanpak
 • Projectplan

Creatie

3

Activiteiten

 • Vaststellen Programma van Eisen (PvE)
 • Vertalen PvE naar voorlopig ontwerp
 • Toetsen voorlopig ontwerp
 • Vaststellen definitief ontwerp

Producten

 • Relatieschema
 • Vlekkenplan
 • Functioneel, ruimtelijk & facilitair PvE
 • Inrichtingsplan
 • Vergunningsaanvraag
 • Projectbegroting

Voorbereiding

4

Activiteiten

 • Vertalen PvE’s naar bestekken
 • Inkoop en contractbeheer
 • (Her)inrichting facilitair beheer

Producten

 • Aanbestedingsdocumenten
 • Definitieve detailplanning en begroting
 • Verhuisplan/ instructies/ draaiboeken
 • Communicatieplan
 • BHV/ veiligheidsplannen

Realisatie

5

Activiteiten

 • Coördinatie werkzaamheden/ uitvoering project
 • Ingebruikname huisvesting
 • Voortgangsbewaking

Producten

 • Facilitaire werkprocessen
 • Nieuwe werkomgeving

Nazorg

6

Activiteiten

 • Eindoplevering project
 • Nazorg
 • Evaluatie
 • Overdracht aan beheerorganisatie

Producten

 • Opleverdocumentatie
 • Overdrachtsdocumenten
Onderwijs

We werken samen met

Hogeschool Rotterdam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Hogeschool Rotterdam
Overheid

We werken samen met

Gemeente Capelle aan den IJssel Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Capelle aan den IJssel
Zakelijk
Essent

Heeft u vragen,
laat het ons weten