Eventuele persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website van Facility Estate B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Facility Estate B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Facility Estate B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.facilityestate.nl. De door u op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy.
Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Facility Estate B.V. ter beschikking worden gesteld. Facility Estate B.V. kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Facility Estate B.V. persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Facility Estate B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Facility Estate B.V. Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Facility Estate B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

Facility Estate B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.