Bij een van onze opdrachtgevers heeft Facility Estate recent een workshop georganiseerd. Tijdens de workshop is met 20 afdelingshoofden en directeuren in een aantal stappen een verdeling gemaakt van de beschikbare kantoorruimte binnen het gebouw. Bij de eerste stap zijn de uitgangspunten samen met de gebruikers vastgesteld. In de tweede stap hebben de gebruikers op basis van de uitgangspunten en een relatieschema via een spelvorm zelf een indeling gemaakt van de afdelingen per verdieping. Als laatste stap is door de afdelingen met elkaar gekeken naar de indeling van de etages. Daarmee zijn we in één sessie op overzichtelijke wijze gekomen tot een gedragen verdeling van de beschikbare ruimte. Een methodiek die door de aanwezigen enthousiast is ontvangen.

De workshop maakt onderdeel uit van een opdracht waarbij Facility Estate is gevraagd om een nieuw vlekkenplan, werkconcept en projectplan te ontwikkelen voor de verdeling en indeling van de beschikbare kantoorruimte van deze instelling. De eerste sessie waarin de verdeling van ruimten tot stand is gekomen wordt gebruikt als input voor de tweede sessie, waarin we met gebruikers uit de afdelingen om tafel gaan om de gewenste manier van werken met elkaar te verkennen. De gekozen methode, waarbij gebruikers direct betrokken worden, leidt tot een organisatiebreed gedragen resultaat.

Heeft u ook een vraag over de verdeling van ruimte binnen uw gebouw of zou u ook eens op een creatieve en uitdagende manier gebruikers willen betrekken bij planvorming, neem dan contact met ons op.

.

Onderwijs

We werken samen met

Hogeschool Rotterdam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Hogeschool Rotterdam
Onderwijs

We werken samen met

Regio College Zaandam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Regio College Zaandam
Onderwijs

We werken samen met

HAS Hogeschool Bekijk de case Of bekijk al onze cases
HAS Hogeschool

Heeft u vragen,
laat het ons weten