De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Facility Estate B.V.. Facility Estate B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en informatie. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetpagina www.facilityestate.nl. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Als u via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Facility Estate B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.