Over het Topsportcentrum

Het Topsportcentrum biedt ruimte aan topsport en talentontwikkeling. Het Regio College zal in deze als zichtbare marktpartij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit talentencentrum. Het onderwijs is efficiënter vormgegeven doordat alle sportaccommodaties zijn verenigd in dit sportcentrum, waardoor er geen kostbare tijd meer verloren gaat aan het reizen tussen diverse locaties. De accommodatie bevat naast een topsporthal, een sporthal voor breedtesport met horeca, een sportmedisch centrum en diverse leslokalen van het Regio College.

Advies

Het Regio College heeft geparticipeerd in de bouwplannen van de gemeente Zaanstad voor de totstandkoming van het Topsportcentrum op sportcomplex de Koog. Voor de opleiding Sport en Bewegen van het Regio College een strategisch interessant project.

Facility Estate heeft op basis van een businesscase en een voorlopig ontwerp van de gemeente Zaanstad een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarna er in samenwerking met het onderwijs en facilitair bedrijf een functioneel programma van eisen en een investeringsbegroting is opgesteld.

Om het onderwijs binnen het Topsportcentrum op een uniforme wijze te faciliteren als op de hoofdvestiging te Zaandam zijn er kwalitatieve eisen gesteld aan de voorzieningen van de medewerkers en studenten, zoals een docentenkamer, instructieruimten, sportfaciliteiten en een goede infrastructuur.

Begeleiding

Na goedkeuring van het functioneel PvE en de investeringsbegroting is in samenwerking met de gemeente Zaanstad invulling gegeven aan het definitief ontwerp en is gestart met de bouw van het Topsportcentrum. Facility Estate is hierbij verantwoordelijk geweest voor de invulling van de onderwijs specifieke ruimten en voorzieningen.

Parallel aan de realisatie/bouw van het Topsportcentrum heeft Facility Estate in samenwerking met gemeente Zaanstad invulling gegeven aan de huurovereenkomst, demarcatielijst en berekening servicekosten. In samenwerking met het facilitair bedrijf zijn er door Facility Estate gebruikers- en beheerafspraken gemaakt met de beheerder, de gemeente en mede huurders/gebruikers.

Namens het College van Bestuur was Facility Estate gedelegeerd opdrachtgever, aanspreekpunt en intermediair tussen het onderwijs, het facilitair bedrijf, de gemeente Zaanstad, het Sportbedrijf Zaanstad (beheerder) en vaste huurders van het Topsportcentrum.

 

Het Topsportcentrum biedt ruimte aan topsport en talentontwikkeling
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten