Sodexo Altys

Sodexo Altys, een dochteronderneming van Sodexo Nederland, richt zich op Integrated Facilities Management (IFM) in Nederland. Sodexo Altys verzorgt voor 21 opdrachtgevers de facilitaire servicedesk op afstand. De servicedesk is op twee locaties gehuisvest en bestaat uit 2 aparte afdelingen; servicedesk KPN te Den Haag en servicedesk KLM te Schiphol.

Advies

Ter voorbereiding op de herhuisvesting en het mogelijk samenvoegen van 2 aparte servicedesks op afstand heeft Facility Estate een Quickscan uitgevoerd. De centrale vragen in de QuickScan zijn geweest:

  • Hoe zijn de huidige servicedesks georganiseerd?
  • Waar en welke efficiëntievoordelen kunnen worden behaald?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

 

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen is gekeken naar de structuur, het meldingenproces, de cultuur, de mensen, de middelen en de financiële gevolgen. Facility Estate is de QuickScan gestart met het interviewen van servicedeskmedewerkers en het management van de servicedesk. Deze input heeft, samen met een analyse van documentatie, geresulteerd in een overzicht en beknopte rapportage van de huidige situatie. De diversiteit in het aanbod van diensten, aantal calls & clicks en klanttevredenheid zijn gebruikt als indicatoren voor de huidige status.

Vanuit de inventarisatie en analyse heeft Facility Estate een advies uitgebracht hoe de servicedesk efficiënter kon worden georganiseerd en zijn de financiële consequenties en concrete actiepunten inzichtelijk gemaakt.

 

"Het optimaliseren van de servicedesk verhoogt de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening en zorgt voor een betere kostenbeheersing.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten