Over de Organisatie

Het Regio College Zaandam is een onderwijsinstelling met een kwalitatief hoogwaardig aanbod in beroepsopleidingen, trainingen en volwasseneducatie. De onderwijsinstelling staat voor vernieuwing, inspiratie en biedt een leeromgeving die de praktijk als richtlijn neemt.

Begeleiding

Op basis van een strategisch huisvestingsplan heeft  Facility Estate uitvoering gegeven aan diverse herhuisvestingsprojecten.

Fase 1: Herhuisvesting

In de eerste fase van het project is een bestaand gebouwdeel verbouwd van kantoorfunctie naar een onderwijsfunctie. Hierbij is in samenwerking met het onderwijs een competentiegerichte leeromgeving gerealiseerd. Facility Estate is in de rol van facilitair projectleider verantwoordelijk geweest voor de coördinatie van het herhuisvestingstraject en de afstemming met het CvB, afdelingshoofden, projectteam, eindgebruikers en leveranciers.

Fase 2: Herhuisvesting

Het doel van dit project is geweest om een bestaand onderwijsgebouw te ontruimen en de gebruikers te herhuisvesten binnen een te renoveren bouwdeel. Door deze herhuisvesting is een leeromgeving gecreëerd waarbij de ondersteunende diensten en het onderwijs op een logische wijze zijn gehuisvest, rekening houdend met het competentiegericht onderwijs. Facility Estate is in de rol van projectmanager en projectcoördinator eindverantwoordelijk geweest voor het totale herhuisvestingsproject binnen deze fase.

Begeleiding

Fase 3: Herindeling

Ter voorbereiding op fase 4 zijn diverse opleidingen tijdelijk verhuisd naar een leegstaand onderwijsgebouw. Facility Estate is in de rol van projectmanager en coördinator eindverantwoordelijk geweest voor de bouwkundige en technische aanpassingen die in dit gebouw nodig waren voor het voorzien in een volwaardige tijdelijke leeromgeving en de verhuisbewegingen. Hierbij is rekening gehouden met de tijdelijke aard van deze leeromgeving en samen met leveranciers kritisch gekeken naar de indeling van het gebouw en hergebruik van materialen.

Fase 4: Herinrichting

In een periode van 18 maanden is in fase 4 een bestaand bouwdeel gerenoveerd/gerevitaliseerd. Hierbij is in samenwerking met het onderwijs een beroepsgerichte leeromgeving gecreëerd. Facility Estate heeft de organisatie tijdens dit project begeleid van idee t/m uitvoering en nazorg. Tijdens het project stond betrokkenheid voorop. Het ontwerp is samen met het onderwijs en de ondersteunende diensten tot stand gekomen en de tweewekelijkse werkgroep overleggen hebben ervoor gezorgd dat er een duidelijke link was tussen het project en de betrokken partijen. Het resultaat vertaalt zich in 13 praktijklokalen, 18 theorielokalen, 110 werkplekken en vele kleine zitjes en zelfstandige werkplekken voor studenten. Facility Estate is in de rol van projectmanager en projectcoördinator eindverantwoordelijk geweest voor het totale herhuisvestingsproject, waaronder het opstellen van een projectplan, planning, begroting en het voorzitten van de diverse soorten overleggen gedurende het project.

 

 

Door huisvesting af te stemmen op de onderwijsvisie kan de omgeving het onderwijs versterken en richting geven aan vernieuwing.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken

Sonja van der Hijden

Hoofd Facilitair Bedrijf

"Facility Estate weet de wensen van de klant uitstekend te vertalen naar doelen binnen het project. Ieder verbouwproject wat zij hebben geleid binnen het Regio College is binnen de planning en binnen het budget gebleven, met een geweldig resultaat. Bij een volgend project zal ik Facility Estate zeer zeker weer uitnodigen om deel te nemen."

Onderwijs

We werken samen met

Hogeschool Rotterdam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Hogeschool Rotterdam
Overheid

We werken samen met

Gemeente Capelle aan den IJssel Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Capelle aan den IJssel
Onderwijs

We werken samen met

Regio College Zaandam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Regio College Zaandam

Heeft u vragen,
laat het ons weten