Over de organisatie

NHTV wil toponderwijs verzorgen om studenten een uitstekende kwalificatie te bieden voor de arbeidsmarkt. De instelling wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door in samenwerking met (internationale) werkvelden studenten op te leiden tot nieuwsgierige, verantwoordelijke en ondernemende professionals voor een globaliserende werk- en kennisomgeving. NHTV wil studenten en medewerkers inspireren en uitdagen hun talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten.

Advies

NHTV werkt sinds 2014 aan de ontwikkeling van een campus op locatie Mgr. Hopmansstraat in Breda. De planning is dat de NHTV Campus in 2020 gerealiseerd is. Het idee is dat een campusomgeving uitnodigt elkaar te ontmoeten, leidend tot meer mogelijkheden om elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen. Hiermee draagt de campus bij aan een hoogwaardige internationale uitstraling.

Het samenbrengen van de verschillende academies en ondersteunende diensten op één campus leidt tot diverse organisatorische vraagstukken en vooral tot kansen om op diverse terreinen meer samen te werken en/of de huidige werkwijzen te evalueren en verbeteren.

Als voorbereiding op de nieuwe campus heeft Facility Estate door middel van kwalitatief onderzoek de gezamenlijke visie op het dienstverleningsconcept beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd door zowel met de Academies als Ondersteunende Diensten (groeps)interviews te houden, waarin op basis van vaste topics het gesprek is gevoerd over de huidige ervaringen met de dienstverlening, inhoud van dienstverlening, aansluiting op de behoefte van gebruikers, samenwerking tussen ondersteunende diensten, financiën, aansturing/management en cultuur.

Het resultaat van het onderzoek is samengevoegd in een adviesrapport, waarin is aangegeven wat de knelpunten zijn binnen de huidige situatie en hoe deze knelpunten met de ambitie van de campus als uitgangspunt verbeterd kunnen worden in een gezamenlijke visie op het dienstverleningsconcept. Het dienstverleningsconcept is uitgewerkt in een missie, visie en vijf leidende principes die de bindende factor zijn voor dienstverlening vanuit Ondersteunende Diensten richting Academies. De leidende principes zijn geoperationaliseerd en vertaald in een meerjarenplan voor implementatie van de visie richting de ingebruikname van de nieuwe campus.

De visie op het dienstverleningsconcept geeft richting aan de toekomstige samenwerking tussen Academies en Ondersteunende Diensten.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Onderwijs

We werken samen met

TU Delft Bekijk de case Of bekijk al onze cases
TU Delft
Onderwijs

We werken samen met

Hogeschool Rotterdam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Hogeschool Rotterdam
Onderwijs

We werken samen met

HAS Hogeschool Bekijk de case Of bekijk al onze cases
HAS Hogeschool

Heeft u vragen,
laat het ons weten