Over de organisatie

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water in een bepaald gebied. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Advies

Quickscan Facilitair Bedrijf

Om de dienstverlening voor de medewerkers en de burger optimaal in te richten, heeft Facility Estate door middel van een Quickscan onderzoek gedaan naar de professionalisering van het Facilitair Bedrijf.

Met behulp van een kwaliteitsmodel en de FM-radar is de verzamelde informatie geanalyseerd en verwerkt tot een adviesrapport en implementatieplan. Door middel van een interactieve workshop zijn de bevindingen gepresenteerd aan het facilitaire team, waardoor draagvlak is gecreëerd voor de veranderingen.

Initiatiedocument Renovatie

In verband met de renovatie van het hoofdkantoor aan de Maasboulevard is Facility Estate gevraagd de impact en kansen tijdens het huisvestingsproject voor het facilitair bedrijf inzichtelijk te maken. Door middel van interviews en workshops is de huidige positie van het facilitair bedrijf in kaart gebracht en bewustwording gecreëerd in de rol van het team. Daarnaast is aandacht besteed aan de implementatie van een nieuwe manier van werken en de facilitaire processen binnen de toekomstige werkomgeving. Facility Estate heeft per projectfase de facilitaire activiteiten inzichtelijk gemaakt, om de organisatie voldoende voor te bereiden op de veranderingen en “in control” te blijven tijdens het project. De bevindingen en het advies zijn samengevoegd tot een initiatiedocument, waardoor het facilitair team zelfstandig het project heeft kunnen overnemen.

De facilitaire organisatie speelt een centrale rol bij huisvestingsprojecten. Door facilitaire kennis in een vroeg stadium in te zetten worden risico’s beheerst en wordt een maximaal resultaat behaald.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Onderwijs

We werken samen met

Hogeschool Rotterdam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Hogeschool Rotterdam
Overheid

We werken samen met

Gemeente Capelle aan den IJssel Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Capelle aan den IJssel
Onderwijs

We werken samen met

Regio College Zaandam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Regio College Zaandam

Heeft u vragen,
laat het ons weten