Over de organisatie

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam. Het profiel kenmerkt zich door een focus op de kwaliteit van bacheloropleidingen, een sterke regionale gerichtheid en het specifieke Rotterdams Onderwijs Model (ROM).

Advies

Workshops ideale leeromgeving

Facility Estate heeft een bijdrage geleverd door de gebruikersbehoefte, met behulp van workshops, te inventariseren en vertalen naar input voor de architect en projectorganisatie, zodat de totstandkoming van de nieuwbouw aansluit bij de gebruikerswensen van het economisch domein. Zowel medewerkers, docenten en studenten zijn betrokken in het proces. Een mooie uitdaging die zich vertaalt in een passende onderwijsomgeving.

Strategisch FM plan

Facility Estate heeft een strategisch plan geschreven voor de gehele Facilitaire Dienst, waarbij gebruik is gemaakt van het Maturity model (volwassenheidsmodel van de organisatie). In het strategisch plan stond de focus op klantbeleving centraal, is het klantperspectief door middel van onderzoek in beeld gebracht en is de huidige en toekomstige positiebepaling van de facilitaire dienst uiteengezet. Eén van de uitkomsten was meer klant nabij organiseren en dat is vormgegeven in een basis- en additioneel dienstverleningsmodel.

Begeleiding

Grootschalige herinrichting

Facility Estate is eindverantwoordelijk geweest voor alle facilitaire activiteiten gekoppeld aan de Hogeschool-brede herinrichting van het onderwijs, directe aansturing van 4 facilitair managers, contractbeheer en inkoop, integrale veiligheid, vastgoed & huisvesting, communicatie, het voorzitten van de projectgroep en vertegenwoordiging in de stuurgroep. Tevens was de projectmanager van Facility Estate verantwoordelijk voor de GROTICK onderdelen.

Renovatie monumentaal gebouw

De kunstacademie van de Hogeschool Rotterdam is gehuisvest in een monumentaal gebouw. Facility Estate heeft de facilitaire begeleiding van de renovatie verzorgd in een projectleidersrol. Samen met de manager bouwzaken is de renovatie succesvol tot stand gebracht. Het gebouw wordt nu gekenmerkt door transparantie en ademt kunst! Facility Estate heeft het totale project mogen begeleiden van idee t/m nazorgfase.

Beheer

Facility Manager

Voor de locatie Museumpark, Kralingse Zoom en Wijnhaven / Blaak is Facility Estate verantwoordelijk geweest voor het aansturen van de facilitaire afdeling (gemiddeld 25 FTE per locatie). Naast de reguliere taken zijn diverse projecten begeleid, zoals: de herinrichting van centrale ruimten, pilots met nieuw of anders werken en het aantrekken en inrichten van nieuwe locaties. De nadruk in deze opdrachten lag op de afstemming met directies van de instituten over de onderwijsvisie en de vertaalslag naar de lange termijn huisvestingsplannen.

Technisch beheer

Het technisch beheer van de Hogeschool Rotterdam is ondersteund door een projectmedewerker van Facility Estate. Het samenstellen van de meerjarenonderhoudsplanning, sturen op leveranciers en uitvoering en het vormgeven van een nieuwe perceelverdeling maakte onderdeel uit van de opdracht. Daarnaast is er inhoudelijke input geleverd voor de aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract.

Huisvesting is een middel om organisatorische veranderingen fysiek vorm te geven. De uitdaging is om de juiste vertaling te maken.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Gemeente Capelle aan den IJssel Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Capelle aan den IJssel
Onderwijs

We werken samen met

Regio College Zaandam Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Regio College Zaandam
Zakelijk
Essent

Heeft u vragen,
laat het ons weten