Over de organisatie

Helicon Opleidingen staat voor eigentijds groen onderwijs en veelzijdige opleidingen, met duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Met scholen in Noord-Brabant en Gelderland biedt Helicon vmbo- en mbo-onderwijs, cursussen en trainingen.

Advies

Een van de onderwijslocaties van Helicon had te maken met (kortstondige) capaciteitsproblemen. Na diverse tijdelijke oplossingen doorgevoerd te hebben en de aanhoudende toename van het aantal studenten, is Facility Estate gevraagd om een huisvestingsanalyse uit te voeren. Op basis van de huisvestingsanalyse zijn oplossingen aangedragen waarmee de onderwijslocatie efficiënt gebruik kan maken van de beschikbare ruimte en kan voorzien in het gevraagde aantal (aanvullende) onderwijsplekken.

De analyse bestond uit diverse onderdelen. Ten eerste is een analyse uitgevoerd van de gevraagde lesuren in het huidige schooljaar en beoordeeld in hoeverre dit theoretisch binnen de beschikbare capaciteit aan leslokalen past. Hieruit bleek dat in één van de vier periodes een tekort aan leslokalen zou zijn. Dit tekort zou zich ook in de komende schooljaren uitten, wanneer het aantal studenten verder toeneemt. Ten tweede zijn er diverse sessies gehouden met medewerkers om met elkaar te verkennen op welke manieren het tekort aan onderwijsruimten opgelost kan worden. Daarbij is zowel naar organisatorische oplossingen (rooster, aanwezigheid, lesprogramma) als ruimtelijke oplossingen gekeken. Ten derde is op basis van een ruimtelijke analyse bekeken waar het gebouw mogelijkheden biedt voor extra ruimten of voor het opsplitsen van ruimte om extra leslokalen/onderwijsplekken te creëren.

Op basis van de analyses zijn diverse scenario’s geschetst binnen de context van het gebouw, de financiële mogelijkheden en de visie en strategie van de organisatie. De scenario’s richtten zich op zowel oplossingen voor de korte termijn als oplossingen die het capaciteitsprobleem voor de lange termijn structureel oplossen.

Anticiperen op groei- en krimp van studentaantallen.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten