Over de organisatie

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo.
De HAS heeft 3000 voltijdstudenten die studeren aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bacheloropleidingen.

Advies

Naar aanleiding van een milieucontrole zijn de wettelijke eisen op het gebied van milieu inzichtelijk gemaakt en vertaald naar de werkprocessen van het team Facility Services. Om de nieuwe processen en afspraken te borgen is aandacht besteed aan de bewustwording voor het creëren en beheren van een veilige leeromgeving en is er een werkgroep opgericht. De werkgroep is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden veiligheid, gezondheid en milieu binnen de HAS en is een samenwerkingsverband tussen het onderwijs, de afdeling P&O en FM.

Om de afdeling Facility Services binnen de HAS te optimaliseren heeft Facility Estate op basis van de bevindingen een advies opgesteld over de wijze waarop HAS Facility Services is georganiseerd, met als doel de medewerkers in hun kracht te zetten. Voor het advies zijn de structuur, de taken en verantwoordelijkheden en de bezetting binnen Facility Services onderzocht, geanalyseerd en is een advies uitgebracht.

Een veilige leeromgeving vraagt om kennis, inzicht en bewustwording
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten