Over de organisatie

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil een gastvrije en dienstverlenende gemeente zijn, zowel voor haar burgers en bedrijven als voor haar eigen medewerkers. Het oude raadhuis bleek een belemmering te zijn om de organisatieontwikkeling van de gemeente verder door te zetten, waarna werd besloten een nieuw pand te realiseren op de oude constructie. Dit nieuwe pand is door de Rabobank en de gemeente betrokken. De gemeente heeft hierin de bestuurlijke en publieke functies gehuisvest. Het resultaat is een energieneutraal raadhuis, dat tevens het meest duurzame raadhuis van Nederland is!

Begeleiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Facility Estate gevraagd de verhuisbewegingen naar de tijdelijke locaties voor te bereiden en hierbij vormen van ‘Het Nieuwe Werken’ te implementeren als proeftuin voor de werkomgeving in de toekomstige situatie van het nieuwe Raadhuis. Facility Estate heeft intensief samengewerkt met de projectleider Tijdelijke Huisvesting om de tijdelijke werkomgeving, in overeenstemming met input vanuit gebruikersbijeenkomsten, in te richten. Facility Estate heeft vervolgens in overleg met verschillende gebruikersgroepen de verhuisbewegingen voorbereid en begeleid. Tevens is zorggedragen voor het aanbestedingsproces en alle bijbehorende documentatie voor het verhuisbedrijf.

Begeleiding

Ter voorbereiding op de nieuwe werkomgeving is Facility Estate gevraagd de professionalisering van de facilitaire organisatie te begeleiden. Om inzicht te krijgen in de behoefte en tevredenheid van de eindgebruikers, zijn er workshops georganiseerd met alle stakeholders en is het producten- en dienstenaanbod vastgesteld. Daarnaast zijn er sessies georganiseerd met het facilitair team om de strategie van de facilitaire organisatie te herzien en de ambitie vast te stellen. Om de professionalisering te kunnen realiseren en het team klaar te stomen voor de dienstverlening in het nieuwe pand, is er aandacht besteed aan de profilering van de afdeling, het vastleggen van de werkprocessen, de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de samenwerking binnen het team. Om de plannen voor de doorontwikkeling te borgen is er met het totale team een jaarplan met dashboard opgesteld met hierin de speerpunten voor het jaar 2016.

 

 

 

 

Voorkom een valse start bij de ingebruikname van een pand door de facilitaire beheersorganisatie tijdig voor te bereiden op de dienstverlening binnen de nieuwe werkomgeving.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken

Jan Hoofs

Facility Estate heeft met de nodige deskundigheid flexibel en snel geholpen bij het succesvol uitvoeren van de opdracht. Daarbij waren succesfactoren: het vertrouwen in elkaar en op het juiste moment de juiste dingen doen.

Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten