Over de organisatie

In Bergen op Zoom is het gemeentehuis aan de Jacob Obrechtlaan gevestigd. Deze locatie biedt, met een omvang van zo’n 9000 m², huisvesting voor de medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeentelijke afdelingen, die binnen de locatie actief zijn, veranderen met regelmaat in omvang als gevolg van maatschappelijke- en regionale ontwikkelingen. De groei en krimp van afdelingen vraagt om flexibiliteit in de huisvesting.

Advies

Facility Estate heeft op verzoek van en in samenwerking met de Facilitaire Afdeling een werkplekconcept opgesteld. Het werkplekconcept van de gemeente Bergen op Zoom is opgesteld aan de hand van een aantal sessie die door Facility Estate zijn begeleid. De uitwerking van het werkconcept heeft Facility Estate eveneens voor haar rekening genomen.

Met behulp van het concept is het mogelijk alle afdelingen te faciliteren naar een nieuwe werkomgeving passend bij de activiteiten van de betreffende afdeling. Uitgangspunten bij het werkplekconcept waren het bevorderen van efficiency, het eigentijdse (plaats en tijdonafhankelijk) werken ondersteunen en maximale flexibiliteit bieden tegen zo laag mogelijke kosten om zodoende organisatieveranderingen te faciliteren.

Het werkplekconcept heeft tevens geleid tot een overzicht van concrete voorzieningen (kaderstellend) die noodzakelijk en/of wenselijk zijn om de inrichting van kantoorruimte tot stand te brengen. De uitwerking bestaat uit basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn en voldoen aan normeringen (waaronder Arbo) en extra voorzieningen die specifiek toegespitst zijn op de activiteiten van een afdeling / organisatie onderdeel.

Aanvullend op de uitwerking van het werkplekconcept heeft Facility Estate een workshop gegeven aan de Facilitaire Afdeling om het nieuwe werkplekconcept direct toe te passen. Dit heeft geleidt tot een interactieve sessie met als resultaat een functioneel inrichtingsvoorstel voor de afdeling.

Huisvesting moet flexibel en ondersteunend zijn aan de gemeentelijke veranderingen
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten