Over de organisatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur.

Hoe zij dit doen? Zij verstrekken subsidies aan culturele instellingen en basisscholen in het hele land die cultuurparticipatie en cultuureducatie mogelijk maken.
Zij organiseren bijeenkomsten, doen onderzoek en zorgen voor kennisuitwisseling en werken samen met tal van partners zoals andere fondsen, overheden, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, erfgoedinstellingen, scholen en verschillende maatschappelijke instellingen.

Begeleiding

In de rol van Projectmanager was Facility Estate verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren van alle herhuisvestingsactiviteiten. Een plan van aanpak, projectbegroting en een overall planning zijn opgesteld, waarna de gebruikers eisen en wensen zijn geïnventariseerd. Deze eisen en wensen zijn vervolgens vertaald naar de huisvesting en afgestemd met de aannemer en installateurs.

Tevens was de Projectmanager intermediair tussen huurders aangaande de aanbesteding van gezamenlijke facilitaire voorzieningen (schoonmaak en beveiliging) en zijn een aantal deelprojecten door de projectmanager gecoördineerd, waaronder: bouwkundig en installatietechnische aanpassingen, oplevering van het nieuwe kantoorpand, ICT en telefonie voorzieningen, meubilair, schoonmaak, beveiliging en documentatie voor de eindoplevering richting opdrachtgever.

 

Geen opdrachtgever is hetzelfde, waardoor voortdurend gekeken moet worden naar de behoefte en de aard van de organisatie of stichting.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten