Over de organisatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium.

Advies

De campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam is reeds geruime tijd in ontwikkeling. Deze ontwikkeling moet onder andere zorg dragen voor een stimulerende omgeving waarin aangenaam studeren en werken centraal staat.

Een van de organisatorische ontwikkelingen betreft het anders organiseren en professionaliseren van het projectmanagement. De unit Facility Services stuurt op een meer regisserende rol en maakt in toenemende mate gebruik van capaciteit en kennis uit de facilitaire branche.

Voor het professionaliseren van het projectmanagement van de unit Facility Services wordt onze projectmanagement assistent ingezet bij het optimaliseren van het procesmanagement en het uitwerken van projectmanagement formats.

Begeleiding

In 2016 is het programma Campus In Ontwikkeling III gestart, waarbij facilitair projectleiders ingezet worden voor de begeleiding van diverse renovatieprojecten. De projectleiders zijn voor zeer uiteenlopende activiteiten verantwoordelijk (veelal tactisch) en schakelen met stakeholders binnen de interne organisatie evenals externe partijen die als partner worden beschouwd. De projecten zijn zeer divers en verschillend van omvang en zijn met name inkoop- en huisvesting gerelateerd.

Onze projectmanagement assistent voert alle voorkomende werkzaamheden uit ter ondersteuning van de facilitair projectleiders en richt zich met name op het beheer van de projectdocumentatie, het opstellen van planningen, projectplannen, kostenramingen en rapportages. Het opstellen van offertes en het uitwerken van verslagen en voortgangsrapportages zijn terugkerende werkzaamheden.

Tevens coördineert onze projectmanagement assistent diverse projecten, zoals verhuizingen en herinrichting van diverse ruimten. Het inventariseren van de klantwens, het opstellen van een plan van aanpak en het aansturen van leveranciers zijn belangrijke werkzaamheden binnen deze projecten.

Het creëren van een stimulerende omgeving waarin aangenaam studeren en werken centraal staat
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken
Overheid

We werken samen met

Kunstfactor Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Kunstfactor
Zakelijk

We werken samen met

Sodexo Altys Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Sodexo Altys
Zakelijk

We werken samen met

Intralox Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Intralox

Heeft u vragen,
laat het ons weten