Over de organisatie

De Gemeente Capelle aan den IJssel is een groeiende gemeente en telt ruim 65.000 inwoners.
De facilitaire organisatie is verantwoordelijk voor de facilitaire diensten, het vastgoed & informatievoorziening binnen het gemeentehuis en de buitenlocaties.

Advies

Facilitair Adviseur

Voor de Unit Diensten heeft Facility Estate diverse facilitaire aanbestedingen begeleid waaronder: de aanbesteding postdiensten, kantoorartikelen en papier, beveiliging en centrale repro apparatuur. Daarnaast heeft Facility Estate een advies uitgebracht over de optimalisatie van de dienstverlening voor de facilitaire servicedesk en de Unit Diensten.

Voor de Unit Vastgoed heeft Facility Estate de gebruikerswensen en werkprocessen vertaald naar de inrichting van het FMIS systeem: Planon. Hierbij zijn de gebruikers begeleid bij de implementatie van het systeem.

Begeleiding

Renovatie gemeentehuis

Facility Estate is voor een periode van twee jaar verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de gevelrenovatie en de optimalisatie van de klimaatinstallatie. In de rol van projectleider heeft Facility Estate het project vanaf het idee tot de nazorg begeleid. Het project is gerealiseerd in een bewoonde situatie, waardoor veel aandacht is geweest voor de wensen en de communicatie richting eindgebruikers.

Open45

Gedurende het project Open45 was Facility Estate in de rol van Projectmanager verantwoordelijk voor en betrokken bij de herinrichting van het gemeentehuis op basis van een vooraf vastgesteld werkplekconcept. Het betrof hier een vervolg en een optimalisatieslag op een reeds uitgevoerde pilot.

Het gemeentehuis telt 13 verdiepingen en in samenwerking met de verschillende afdelingen is er per verdieping  een functioneel programma van eisen opgesteld welke door de huisarchitect is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

De projectmanager was gedelegeerd opdrachtgever en financieel verantwoordelijk voor de realisatie van de herinrichting van het gemeentehuis.

Opzetten Facilitair beheer multifunctioneel centrum

Een van de projecten betrof het opzetten van het facilitaire beheer voor een multifunctioneel centrum en het zorgdragen voor de afstemming tussen de verschillende huurders. De inrichting van de nieuwbouwlocatie is door Facility Estate voor haar rekening genomen. Met name de afstemming van het gezamenlijke belang tussen gemeente, basisonderwijs en huurders was van cruciaal belang voor het slagen van het project.

Beheer

Interim Unithoofd Diensten

In verband met een zwangerschapsverlof is Facility Estate in de rol van interim Unithoofd Diensten verantwoordelijk geweest voor het aansturen van de interne en externe uitvoerende diensten, waaronder de bodedienst, bedrijfsrestaurant, beveiliging, schoonmaak etc. Daarnaast is het Unithoofd eindverantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van de werkplekken,  facilitaire aanbestedingen en de verbouwingen.

Interim Contractmanager

In de rol van contractmanager is Facility Estate verantwoordelijk geweest voor het adviseren over en afsluiten van onderhoudscontracten op elektronisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig gebied.

Het uitvoeren van een renovatie in een bewoonde situatie vraagt om goede projectbegeleiding en aandacht voor de eindgebruikers.
Idee
Plan
Creatie
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Onze werkwijze bekijken

Wendy Vonk-Hamaker

Unithoofd Diensten

“Facility Estate is vakinhoudelijk uitstekend op de hoogte. Zij zijn een betrouwbare partner, hard werkend en kwaliteit staat voor hen voorop.”

Overheid

We werken samen met

Gemeente Alkmaar Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Alkmaar
Overheid

We werken samen met

Gemeente Krimpen aan den IJssel Bekijk de case Of bekijk al onze cases
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Heeft u vragen,
laat het ons weten